tempelartemis de7wereldwonderen mausoleumhalicarnassus
   
     
De Pharos van AlexandriŽ, voor zover bekend de eerste en oudste vuurtoren die ooit werd gebouwd (tussen 297 en 283 v. Chr).
Opdrachtgever was de eerste hellenistische koning van Egypte Ptolemaeus I Soter I. Pharos was gereed tijdens de regering van zijn zoon Ptolemaeus II Philadelphus.
De toren heeft bijna 1500 jaar zijn dienst bewezen aan de Grieken, Byzantijnen, Romeinen, en Arabieren.

De toren stond op het eiland Pharos in de Middellandse Zee, niet ver van de haven van het Egyptische AlexandriŽ.

De toren was 122 m hoog (sommigen menen dat het 180 meter hoog was). De spiraalvorm van de toren leidde omhoog naar het lichtbaken.

Overdag werd het zonlicht door een grote spiegel weerkaatst over de zee. Over hoe 's nachts er licht was is men er nog niet zeker van. Over de brandstof voor het licht wordt er gesproken over houtvuur, vet of olie en zelfs elektriciteit.
Volgens de verhalen kon men licht uit de toren waarnemen op 510 kilometer afstand.

Dit zou best kunnen met een holle spiegel (gemaakt van gepolijst staal). Mogelijk werd er gebruik gemaakt van een pompsysteem wat olijfolie omhoog pompte als brandstof voor een aantal grote olielampen.

Volgens Arabieren en Europeanen in die tijd stond de toren tot de 14 eeuw in vol ornaat. Na een zware aardbeving stortte de bovenste helft van de vuurtoren in zee.

Hierna is de vuurtoren niet meer gerepareerd en was een eeuw later een ruÔne geworden. De overgebleven 1e etage werd verwerkt in een fort dat nog altijd op Pharos staat

De bouw van de Pharos
Over de bouw van de Pharos is bekend dat uit witte steen (waarschijnlijk kalksteen) was gebouwd. Waarschijnlijk werd ook graniet gebruikt als bouwmateriaal onder aan de toren Op de zeebodem werden graniet van wel 75 ton gevonden.
 
pharosalexandria
web stats